Most Career Wins Without a Loss

Fighter Wins
Yaroslav Amosov 26
Movlid Khaybulaev 19
Valentin Benishev 18
Alexander Romanov 16
Jack Shore 16
Rustam Kerimov 16
Shamil Musaev 15
Sean Brady 15
Shavkat Rakhmonov 15
Aliaskhab Khizriev 15
Movsar Evloev 15
Bryce Mitchell 15
Azamat Kerefov 15
Reinier de Ridder 15