All-Time Strawweight

Last Updated: 11/22/2020
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
733
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
439
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
345
4 Yosuke Saruta 21-9-3
284
5 Shinya Murofushi 13-6-1
239
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
229
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
160
8 Haruo Ochi 19-9-2
142
9 Noboru Tahara 12-7-1
116
10 Daichi Kitakata 20-9-1
112
11 Junji Ito 18-8-2
111
12 Ryohei Kurosawa 13-2-0
110
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
94
14 Rey Docyogen 11-2-0
76
15 Junji Ikoma 14-14-6
75
16 Takehiro Harusaki 5-8-1
59
17 Gilberto Dias 25-6-2
57
18 Yuichiro Yajima 19-18-1
55
19 Ryuto Sawada 13-5-1
53
20 Ryo Hatta 13-6-0
52
21 Marcus Paulo Amaral 15-3-0
47
22 Yukitaka Musashi 7-2-1
46
23 Jarred Brooks 16-2-0
39
24 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
25 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
36
26 Namiki Kawahara 7-3-2
32
27 Yan Teixeira 9-1-0
28
28 Tateo Iino 14-7-1
25
29 Kento Kanbe 10-0-0
22
30 Gexi Sanlang 11-1-0
21
31 Gunawan Sutrisno Putra 10-2-0
20
32 Takehiro Ishii 25-16-3
15
33 Masakazu Utsugi 8-8-2
15
34 Takamasa Kiuchi 15-12-2
15
35 Koha Minowa 12-2-0
14