All-Time Strawweight

Last Updated: 5/02/2021
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
759
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
477
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
356
4 Yosuke Saruta 21-9-3
308
5 Mikihito Yamagami 10-4-0
253
6 Shinya Murofushi 13-6-1
242
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
150
8 Haruo Ochi 19-9-2
145
9 Noboru Tahara 12-7-1
119
10 Daichi Kitakata 20-10-1
111
11 Junji Ito 18-8-2
107
12 Ryohei Kurosawa 14-2-0
105
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
100
14 Ryo Hatta 14-6-0
97
15 Junji Ikoma 14-14-6
83
16 Rey Docyogen 11-2-0
74
17 Gilberto Dias 26-6-2
57
18 Yuichiro Yajima 19-18-1
56
19 Namiki Kawahara 7-4-2
56
20 Takehiro Harusaki 5-8-1
53
21 Ryuto Sawada 14-6-1
52
22 Marcus Paulo Amaral 15-3-0
48
23 Yukitaka Musashi 7-2-1
41
24 Jarred Brooks 16-2-0
38
25 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
26 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
36
27 Gexi Sanlang 12-1-0
30
28 Yan Teixeira 9-1-0
28
29 Takuya Eizumi 15-19-3
26
30 Gunawan Sutrisno Putra 10-2-0
25
31 Kento Kanbe 10-0-0
24
32 Tateo Iino 14-7-1
23
33 Ade Permana 7-0-0
17
34 Brando Mamana 9-4-0
15
35 Masakazu Utsugi 8-8-2
15