All-Time Strawweight

Last Updated: 2/14/2021
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
737
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
441
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
348
4 Yosuke Saruta 21-9-3
287
5 Shinya Murofushi 13-6-1
238
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
230
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
160
8 Haruo Ochi 19-9-2
144
9 Noboru Tahara 12-7-1
116
10 Daichi Kitakata 20-10-1
110
11 Junji Ito 18-8-2
105
12 Ryohei Kurosawa 14-2-0
101
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
94
14 Ryo Hatta 15-6-0
85
15 Rey Docyogen 11-2-0
76
16 Junji Ikoma 14-14-6
75
17 Takehiro Harusaki 5-8-1
58
18 Gilberto Dias 25-6-2
57
19 Yuichiro Yajima 19-18-1
56
20 Ryuto Sawada 14-5-1
54
21 Marcus Paulo Amaral 15-3-0
48
22 Yukitaka Musashi 7-2-1
46
23 Namiki Kawahara 7-4-2
41
24 Jarred Brooks 16-2-0
39
25 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
26 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
36
27 Yan Teixeira 9-1-0
27
28 Tateo Iino 14-7-1
25
29 Gexi Sanlang 12-1-0
25
30 Kento Kanbe 10-0-0
22
31 Gunawan Sutrisno Putra 10-2-0
22
32 Masakazu Utsugi 8-8-2
16
33 Takehiro Ishii 26-16-3
15
34 Takuya Eizumi 15-19-3
14
35 Brando Mamana 9-4-0
12