All-Time Strawweight

Last Updated: 10/02/2021
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
733
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
479
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
347
4 Yosuke Saruta 21-10-3
310
5 Mikihito Yamagami 10-4-0
246
6 Shinya Murofushi 13-6-1
240
7 Haruo Ochi 20-9-2
174
8 Atsushi Takeuchi 9-13-5
157
9 Noboru Tahara 12-7-1
115
10 Daichi Kitakata 20-10-1
114
11 Junji Ito 18-8-2
110
12 Ryohei Kurosawa 14-2-0
107
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
100
14 Ryo Hatta 14-7-0
96
15 Junji Ikoma 14-14-6
83
16 Rey Docyogen 11-2-0
76
17 Yuichiro Yajima 19-18-1
56
18 Takehiro Harusaki 5-8-1
55
19 Gilberto Dias 27-6-2
54
20 Ryuto Sawada 14-6-1
54
21 Marcus Paulo Amaral 15-3-0
49
22 Gexi Sanlang 12-1-0
46
23 Yukitaka Musashi 7-2-1
40
24 Jarred Brooks 16-2-0
39
25 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
26 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
34
27 Yuta Miyazawa 9-3-0
31
28 Ade Permana 7-0-0
31
29 Yan Teixeira 9-1-0
28
30 Takuya Eizumi 15-19-3
26
31 Lucas Rocha 12-1-0
24
32 Billy Pasulatan 6-2-0
23
33 Gunawan Sutrisno Putra 10-2-0
22
34 Brando Mamana 9-4-0
22
35 Tateo Iino 14-8-1
21