All-Time Strawweight

Last Updated: 7/02/2021
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
728
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
477
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
346
4 Yosuke Saruta 21-9-3
309
5 Mikihito Yamagami 10-4-0
245
6 Shinya Murofushi 13-6-1
240
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
150
8 Haruo Ochi 19-9-2
142
9 Noboru Tahara 12-7-1
115
10 Daichi Kitakata 20-10-1
112
11 Ryohei Kurosawa 14-2-0
107
12 Junji Ito 18-8-2
107
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
98
14 Junji Ikoma 14-14-6
83
15 Ryo Hatta 14-7-0
79
16 Rey Docyogen 11-2-0
75
17 Yuichiro Yajima 19-18-1
56
18 Gilberto Dias 26-6-2
55
19 Takehiro Harusaki 5-8-1
53
20 Ryuto Sawada 14-6-1
52
21 Marcus Paulo Amaral 15-3-0
48
22 Yukitaka Musashi 7-2-1
44
23 Gexi Sanlang 12-1-0
39
24 Jarred Brooks 16-2-0
38
25 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
26 Yuta Miyazawa 9-3-0
35
27 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
34
28 Lucas Rocha 12-1-0
31
29 Yan Teixeira 9-1-0
28
30 Takuya Eizumi 15-19-3
27
31 Ade Permana 7-0-0
25
32 Kento Kanbe 10-0-0
25
33 Gunawan Sutrisno Putra 10-2-0
24
34 Tateo Iino 14-8-1
21
35 Brando Mamana 9-4-0
17