All-Time Strawweight

Last Updated: 1/01/2020
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
645
2 Yoshitaka Naito 15-3-0
416
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
323
4 Yosuke Saruta 20-9-3
274
5 Shinya Murofushi 13-6-1
231
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
220
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
154
8 Daichi Kitakata 20-9-1
131
9 Haruo Ochi 19-8-2
116
10 Noboru Tahara 12-7-1
114
11 Junji Ito 16-8-2
108
12 Hiroyuki Abe 13-9-1
97
13 Ryohei Kurosawa 12-2-0
94
14 Rey Docyogen 11-2-0
74
15 Gilberto Dias 25-5-2
73
16 Junji Ikoma 14-14-6
71
17 Takehiro Harusaki 5-8-1
57
18 Yuichiro Yajima 19-18-1
54
19 Ryuto Sawada 12-5-1
51
20 Yukitaka Musashi 7-2-1
47
21 Marcus Paulo Amaral 14-3-0
45
22 Ryosuke Tanuma 9-3-1
36
23 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
35
24 Jarred Brooks 16-2-0
34
25 Gunawan Sutrisno Putra 10-1-0
33
26 Ryo Hatta 12-6-0
31
27 Kento Kanbe 10-0-0
22
28 Masakazu Utsugi 8-8-2
15
29 Takehiro Ishii 25-16-3
15
30 Takuya Eizumi 15-19-3
15
31 Tateo Iino 14-6-1
13
32 Yusei Shimokawa 10-12-1
13
33 Masayoshi Kato 12-10-2
10
34 Yan Teixeira 8-1-0
10
35 Gexi Sanlang 10-0-0
10