All-Time Strawweight

Last Updated: 7/04/2020
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
660
2 Yoshitaka Naito 15-3-0
436
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
360
4 Yosuke Saruta 20-9-3
263
5 Shinya Murofushi 13-6-1
236
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
227
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
159
8 Haruo Ochi 19-8-2
131
9 Noboru Tahara 12-7-1
115
10 Daichi Kitakata 20-9-1
111
11 Junji Ito 17-8-2
110
12 Ryohei Kurosawa 12-2-0
106
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
96
14 Rey Docyogen 11-2-0
75
15 Junji Ikoma 14-14-6
74
16 Takehiro Harusaki 5-8-1
58
17 Gilberto Dias 25-5-2
56
18 Yuichiro Yajima 19-18-1
55
19 Ryuto Sawada 12-5-1
52
20 Jarred Brooks 16-2-0
51
21 Yukitaka Musashi 7-2-1
47
22 Marcus Paulo Amaral 14-3-0
46
23 Ryosuke Tanuma 9-3-1
36
24 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
35
25 Ryo Hatta 14-6-0
35
26 Tateo Iino 14-6-1
28
27 Kento Kanbe 10-0-0
22
28 Yan Teixeira 8-1-0
22
29 Takamasa Kiuchi 15-11-2
18
30 Gunawan Sutrisno Putra 10-1-0
18
31 Masakazu Utsugi 8-8-2
15
32 Takehiro Ishii 25-16-3
15
33 Yusei Shimokawa 10-12-1
13
34 Takuya Eizumi 15-19-3
13
35 Gexi Sanlang 10-0-0
12