All-Time Strawweight

Last Updated: 9/03/2020
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
730
2 Yoshitaka Naito 15-4-0
438
3 Mitsuhisa Sunabe 29-9-4
342
4 Yosuke Saruta 21-9-3
283
5 Shinya Murofushi 13-6-1
238
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
228
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
160
8 Haruo Ochi 19-9-2
130
9 Noboru Tahara 12-7-1
116
10 Daichi Kitakata 20-9-1
111
11 Junji Ito 17-8-2
110
12 Ryohei Kurosawa 13-2-0
108
13 Hiroyuki Abe 13-9-1
96
14 Rey Docyogen 11-2-0
75
15 Junji Ikoma 14-14-6
74
16 Takehiro Harusaki 5-8-1
58
17 Gilberto Dias 25-5-2
57
18 Yuichiro Yajima 19-18-1
55
19 Ryuto Sawada 12-5-1
53
20 Jarred Brooks 16-2-0
52
21 Yukitaka Musashi 7-2-1
48
22 Marcus Paulo Amaral 14-3-0
47
23 Ryo Hatta 13-6-0
37
24 Ryosuke Tanuma 9-3-1
37
25 Tadaaki Yamamoto 16-12-3
35
26 Tateo Iino 14-6-1
29
27 Yan Teixeira 8-1-0
24
28 Kento Kanbe 10-0-0
22
29 Gunawan Sutrisno Putra 10-1-0
19
30 Takamasa Kiuchi 15-12-2
15
31 Masakazu Utsugi 8-8-2
15
32 Takehiro Ishii 25-16-3
15
33 Yusei Shimokawa 10-12-1
13
34 Takuya Eizumi 15-19-3
13
35 Tatsuya So 18-17-4
12