All-Time Strawweight

Last Updated: 5/12/2019
Rank Fighter Record All-Time Points
1 Rambaa Somdet 13-3-0
628
2 Yoshitaka Naito 14-3-0
398
3 Mitsuhisa Sunabe 29-8-4
326
4 Yosuke Saruta 19-9-3
262
5 Shinya Murofushi 13-6-1
223
6 Mikihito Yamagami 10-4-0
212
7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
149
8 Noboru Tahara 12-7-1
110
9 Junji Ito 16-8-1
104
10 Hiroyuki Abe 13-9-1
93
11 Haruo Ochi 19-7-2
93
12 Ryohei Kurosawa 12-1-0
90
13 Rey Docyogen 11-2-0
74
14 Daichi Kitakata 18-8-1
69
15 Junji Ikoma 14-14-6
68
16 Ryo Hatta 12-5-0
63
17 Takehiro Harusaki 5-8-1
60
18 Gilberto Dias 23-5-2
58
19 Yuichiro Yajima 19-18-1
53
20 Ryuto Sawada 11-4-1
51
21 Marcus Paulo Amaral 13-2-0
46
22 Yukitaka Musashi 7-2-1
41
23 Ryosuke Tanuma 9-3-1
38
24 Tadaaki Yamamoto 15-11-3
34
25 Kento Kanbe 10-0-0
22
26 Gunawan Sutrisno Putra 8-1-0
17
27 Masakazu Utsugi 8-8-2
16
28 Takehiro Ishii 24-16-3
14
29 Takamasa Kiuchi 13-10-2
14
30 Yusei Shimokawa 10-12-1
13
31 Takuya Eizumi 15-19-3
12
32 Kanta Sato 9-4-0
11
33 Jarred Brooks 14-2-0
11
34 Yuki Shojo 17-9-2
10
35 Jun Nakamura 7-1-0
10