All-Time Strawweight


share this page
  Last Updated: 11/12/2018
  Rank Fighter Record All-Time Points
  1 Rambaa Somdet 13-3-0
  609
  2 Yoshitaka Naito 13-2-0
  378
  3 Mitsuhisa Sunabe 29-8-4
  313
  4 Yosuke Saruta 17-8-3
  231
  5 Shinya Murofushi 13-6-1
  217
  6 Mikihito Yamagami 10-4-0
  199
  7 Atsushi Takeuchi 9-13-5
  142
  8 Noboru Tahara 12-7-1
  107
  9 Junji Ito 15-8-1
  104
  10 Hiroyuki Abe 13-9-1
  96
  11 Daichi Kitakata 18-8-1
  83
  12 Ryohei Kurosawa 10-1-0
  79
  13 Rey Docyogen 11-2-0
  71
  14 Junji Ikoma 14-14-6
  64
  15 Takehiro Harusaki 5-8-1
  56
  16 Yuichiro Yajima 19-18-1
  52
  17 Haruo Ochi 18-7-2
  52
  18 Ryuto Sawada 11-4-1
  51
  19 Marcus Paulo Amaral 13-2-0
  46
  20 Yukitaka Musashi 7-2-1
  45
  21 Gilberto Dias 23-5-1
  38
  22 Ryosuke Tanuma 9-3-1
  37
  23 Ryo Hatta 12-4-0
  37
  24 Tadaaki Yamamoto 15-11-3
  33
  25 Kento Kanbe 10-0-0
  23
  26 Masakazu Utsugi 8-8-2
  17
  27 Takamasa Kiuchi 12-10-2
  15
  28 Yusei Shimokawa 10-12-1
  14
  29 Takehiro Ishii 23-15-3
  13
  30 Takuya Eizumi 15-19-3
  13
  31 Jarred Brooks 14-2-0
  11
  32 Yuki Shojo 17-9-2
  10
  33 Jun Nakamura 7-1-0
  10
  34 Raymison Bruno Souza De Oliveira 11-1-0
  9
  35 Masayoshi Kato 11-10-2
  9